aboutus
สายการผลิต

สภาพแวดล้อมโรงงาน

ปลูก

โรงงาน

คลังสินค้า

รูปภาพของบรรจุภัณฑ์

OEM/ODM

ตามความต้องการของลูกค้าเราสามารถให้บริการการประมวลผลตัวแทน

วิจัยและพัฒนา

เรามีแผนกวิจัยและพัฒนาซึ่งสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดการติดต่อ